Ekumeeninen Yhteys-liike ry. - Ekumeniska Gemenskapsrörelsen rf.

 

SYYSKOKOUS 2020

Aika: 7.12.2020 klo 17.00

Paikka: Kokous järjestetään etäkokouksena (viite johtokunnan kokous 10/2020, nojautuen tilapäislakiin)

 

Esityslista

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Käsitellään toimintakertomus vuodelta 2019

6. Käsitellään tilinpäätös vuodelta 2019 ja luetaan toiminnantarkastajan lausunto

7. Päätetään tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille

8. Käsitellään toimintasuunnitelma vuodelle 2021

9. Käsitellään tulo- ja menoarvio vuodelle 2021

10. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle

11. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja johtokunnan jäsenet (3–7) sekä 1–3 varajäsentä

12. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

13. Käsitellään muut mahdolliset asiat
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian syyskokoukseen, jota ei ole kokouskutsussa mainittu, asia otetaan käsiteltäväksi vain, jos yli puolet läsnä olevista jäsenistä tätä kannattaa.

14. Kokouksen päättäminen

 

Johtokunta